Professional Reflection Oriented Focus on
Inquiry-based Learning and Education through Science
| Acasă | Despre | Echipa | Program formare | Reţea şcolară | Diseminare |

Program formare

Scopul şi Obiectivele Programului de Formare

Planul Cadru de Formare

Discipline:
Module de Formare (RO):
1. Cum ne alegem săpunul?
Introducere •  Activităţile pentru elevi •  Ghidul profesorului  •  Evaluare  •  Notiţele profesorului
2. Efervescenţa: Substanţele în viaţa de zi cu zi – Cum iau naştere bulele de gaz din tabletele efervescente?
Introducere •  Activităţile pentru elevi •  Ghidul profesorului  •  Evaluare
3. Vom putea crea organisme noi?
Introducere •  Activităţile pentru elevi •  Ghidul profesorului  •  Evaluare
4. Investigarea unui accident rutier: Indicii, reconstituire şi vină
Introducere •  Activităţile pentru elevi •  Ghidul profesorului  •  Evaluare  •  Notiţele profesorului
Training Modules (EN):
1. How to choose your soap?
Introduction •  Students Activities •  Teaching Guide  •  Assessment  •  Teacher Notes
2. Effervescence: Substances in everyday life – How comes the fizzy bubbles `in` fizzy tablets come from?
Introduction •  Students Activities •  Teaching Guide  •  Assessment
3. Should we be allowed to create organisms?
Introduction •  Students Activities •  Teaching Guide  •  Assessment
4. Investigating a traffic accident: Clues, Reconstitution and Blame
Introduction •  Students Activities •  Teaching Guide  •  Assessment  •  Teacher Notes

Module PROFILES propuse parteneriatului (PROFILES Modules proposed for the Partnership) - EN:

No.Module NameLevelTeacher NameSchoolModule Units
1. Could a sterile couple to conceive a child? X Anghel Mihaela National College “Ienăchiţă Văcărescu”, Târgovişte Introduction
Student Activities
Teaching Guide
Assessment
Teacher Notes
2. What are the Uses of Nuclear Power? How Does Nuclear Energy Affect our Environment? VIII Antonescu Carmen Arts High School “Bălașa Doamna”, Târgoviște Introduction
Student Activities
Teaching Guide
Assessment
Teacher Notes
3. Is the plants food natural? What happens to substances dissolved in groundwater? VII Zuga Niculina National College “Constantin Cantacuzino”, Târgovişte Introduction
Student Activities
Teaching Guide
Assessment
Teacher Notes
4. Water and pollution The middle group (4-5 years) Ene Ana – Maria, Dincă Maria Kindergarten No. 2, Târgoviște and „Sunshine Kindergarten ”, Târgoviște Introduction
Student Activities
Teaching Guide
Assessment
Teacher Notes

Matrice de Produse (Products Matrix) - Seria 1 - RO

Matrice de Produse (Products Matrix) - Seria 2 - RO

Module adaptate şi implementate de profesori non-Profiles - RO