Professional Reflection Oriented Focus on
Inquiry-based Learning and Education through Science
| Acasă | Despre | Echipa | Program formare | Reţea şcolară | Diseminare |

Diseminare

Pliant 1 PROFILES (RO)
Pliant 2 PROFILES (RO)
Leaflet PROFILES (EN)
Bookmark PROFILES
Newsletter 1 PROFILES (RO) - August 2011
Newsletter 2 PROFILES (RO) - Ianuarie 2012
Newsletter 3 PROFILES (RO) - Aprilie 2012
Newsletter 4 PROFILES (RO) - Iulie 2012
Newsletter 5 PROFILES (RO) - Octombrie 2012
Newsletter 6 PROFILES (RO) - Ianuarie 2013
Newsletter 7 PROFILES (RO) - Aprilie 2013
Newsletter 8 PROFILES (RO) - Iulie 2013

  • Meeting cu actori educaţionali

08.09.2012: Program Imagini

11.09.2013: Program Imagini

07.06.2014: Program Imagini

  • Articole de presă

Universitatea Valahia din Târgovişte implicată în săptămâna “Şcoala altfel”, prin proiectul PROFILES

Universitatea Valahia din Târgovişte s-a implicat în săptămâna “Şcoala altfel”, prin activităţi desfăşurate în cadrul proiectului PROFILES, care are drept obiectiv dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, prin promovarea instruirii orientate către reflecţie şi învaţare bazată pe investigaţie ştiinţifică. Astfel, în parteneriat cu Şcoala “Vasile Cârlova” din Târgovişte, au fost implementate o serie de lecţii de Ştiinţe la clasele VI-VIII, care au avut ca temă “Apa şi Viaţa”.
Columna TV – 5.04.2012
MDI TV – 5.04.2012

Ştiinţele ajung în viaţa de zi cu zi a elevilor dâmboviţeni
Gazeta Dâmboviţei – 14.05.2012

Profesorii, la evaluare. Cursanţii din prima serie a proiectului PROFILES şi-au prezentat astăzi portofoliile
Gazeta Dâmboviţei – 26.05.2012

UVT propune metodologia IBSE de predare interdisciplinară a Ştiinţelor şi în alte judeţe
Gazeta Dâmboviţei – 20.05.2013

Întâlnire cu actori educaționali în cadrul proiectului FP7 PROFILES
Gazeta Dâmboviţei – 10.06.2014

  • Conferinţe / Simpozioane / Workshop-uri

Conferinţa Naţională de chimie - Învăţământul preuniversitar, Ediţia a IV-a: Ştiinţă şi educaţie pentru dezvoltare durabilă, Centrul Internaţional de Conferinţe din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte, 7- 9 septembrie 2012 (http://www.icstm.ro/SED2012)

A patra Conferinţă Naţională de Chimie dedicată Învăţământului Preuniversitar este organizată de Societatea de Chimie din România, prin Secţia Educaţie în chimie sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu sprijinul Universităţii Valahia din Târgovişte şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa.

Secţiunile Conferinţei sunt:
1. Chimia şi protecţia mediului
2. Dezvoltarea durabilă
3. Cunoaştere şi aplicaţii practice
4. Didactica predării ştiinţelor
5. Tehnologii informaţionale utilizate în predarea chimiei
6. Educaţie prin Știinţă - Proiectul FP7 PROFILES

Programul conferinței

Rezumatele lucrărilor secțiunii Educaţie prin ştiinţă - Proiectul FP7 PROFILES

Conferinţa Naţională de chimie - Învăţământul preuniversitar, Ediţia a V-a: Priorităţi ale ştiinţei şi educaţiei pentru un mediu mai bun, Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, Târgu-Mureş, 12-15 septembrie 2013

A cincea Conferinţă Naţională de Chimie dedicată Învăţământului Preuniversitar este organizată de Societatea de Chimie din România - filiala Mureş, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie şi Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş.

Secţiunile Conferinţei sunt:
1. Utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei
2. Dezvoltare durabilă
3. Chimia şi protecţia mediului
4. Didactica predării ştiinţelor
5. Educaţie prin Ştiinţă

Programul conferinței

Rezumatele lucrărilor secțiunii Educaţie prin ştiinţă

  • Comunicări / Lucrări prezentate
Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu, Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Crinela Dumitrescu, Radu Lucian Olteanu
Programul de formare continuă “PROFILES - EDUCAȚIE PRIN ȘTIINȚE” – oportunitate actuală de dezvoltare profesională a cadrelor didactice implicate în predarea Științelor
Sesiunea anuală de comunicări știinţifice a cadrelor didactice, 24 mai 2012, Târgovişte, România

Laura Monica Gorghiu, Gabriel Gorghiu, Radu Lucian Olteanu, Crinela Dumitrescu, Ana-Maria Suduc, Mihai Bîzoi
Delphi Study - A Comprehensive Method for Outlining Aspects and Approaches of Modern Science Education
2nd World Conference on Educational Technology Researches - WCETR 2012, 27-30 iunie 2012, Nicosia, Cipru

Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu, Luminiţa Mihaela Drăghicescu
Consulting the Educational Actors - What Do Romanian Science Teachers Really Need?
2nd World Conference on Educational Technology Researches - WCETR 2012, 27-30 iunie 2012, Nicosia, Cipru

Radu Lucian Olteanu, Crinela Dumitrescu, Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu
Aspects Related to the Continuous Professional Development of Chemistry Teachers Stated in the Frame of PROFILES Training Program
22nd International Conference on Chemistry Education / 11th European Conference on Research in Chemical Education - ICCE-ECRICE 2012, 15-20 iulie, Roma, Italia

Carmen Antonescu, Gabriel Gorghiu
Considerations Related to the PROFILES Module: “What are the Uses of Nuclear Power? How Does Nuclear Energy Affect our Environment?” (Poster)
1st International PROFILES Conference: “Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science”, 24-26 septembrie, Berlin, Germania

Gabriela Dinu, Ofelia Tănase, Niculina Simionescu, Gabriel Gorghiu
The PROFILES Model - A Trans-disciplinary Integrated Approach Centred on Relevant Aspects of Daily Life (Poster)
1st International PROFILES Conference: “Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science”, 24-26 septembrie, Berlin, Germania

Laura Monica Gorghiu, Gabriel Gorghiu, Eleni Kyza
WebQuest Projects: Inquiry-oriented Projects suitable for Science Education (Workshop)
1st International PROFILES Conference: “Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science”, 24-26 septembrie, Berlin, Germania

Crinela Dumitrescu, Radu Lucian Olteanu, Laura Monica Gorghiu, Gabriel Gorghiu
Learning Chemistry in the Frame of Integrated Science Modules - Romanian Students’ Perception
5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, 5-8 februarie 2013, Roma, Italia

Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Ana-Maria Petrescu, Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu
Science as an Integrated Approach - A Démarche Focused on Promoting the Competencies for Life
5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, 5-8 februarie 2013, Roma, Italia

Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Ana-Maria Petrescu, Laura Monica Gorghiu, Gabriel Gorghiu
Students’ Pedagogical Counselling in the Science Learning Context
3rd International Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty - LUMEN 2013, 10-13 aprilie 2013, Iaşi, România

Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu, Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Ana-Maria Petrescu
Aspects Related to Counseling and Guidance in Science Lessons Contexts
3rd International Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty - LUMEN 2013, 10-13 aprilie 2013, Iaşi, România

Theresa Schulte, Gabriel Gorghiu, Claus Bolte
A Comparison of Stakeholders’ Views on Science Education in Germany and Romania: Results from the International PROFILES Curricular Delphi Study on Science Education
4th International Conference on Nordic and Baltic Studies of the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies: “Empire-building and Region-building in the Baltic, North and Black sea areas” - ARSBN 2013, 24-26 mai 2013, Constanţa, Romania

Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu, Crinela Dumitrescu, Radu Lucian Olteanu
Consideraţii privind importanţa proiectului FP7 PROFILES în dezvoltarea profesională a profesorilor de Ştiinţe
Sesiunea anuală de comunicări știinţifice a cadrelor didactice, 15 iunie 2013, Târgovişte, România

Laura Monica Gorghiu, Gabriel Gorghiu, Mihai Bîzoi, Ana-Maria Suduc
Aspecte specifice ale proiectului PROFILES - de la promovarea instruirii bazată pe investigaţie ştiinţifică, către diseminare şi networking
A 11-a Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual - CNIV 2013, 25-26 octombrie 2013, Bucureşti, Romania

Gabriel Gorghiu, Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Sorin Cristea, Ana-Maria Petrescu, Laura Monica Gorghiu
Problem-based Learning - An Efficient Learning Strategy in the Science Lessons Context
6th World Conference on Educational Sciences - WCES 2014, 6-9 februarie 2014, Valletta, Malta

Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Sorin Cristea, Ana-Maria Petrescu, Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu
The Learning to Learn Competence - Guarantor of Personal Development
6th World Conference on Educational Sciences - WCES 2014, 6-9 februarie 2014, Valletta, Malta

Ana-Maria Petrescu, Mirela Cristina Negreanu, Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu
Innovative Aspects of the PROFILES Professional Development Programme Dedicated to Science Teachers
6th World Conference on Educational Sciences - WCES 2014, 6-9 februarie 2014, Valletta, Malta

Laura Monica Gorghiu, Crinela Dumitrescu, Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Gabriel Gorghiu
Instruirea bazată pe investigaţia ştiinţifică. Metode specifice utilizate în predarea Ştiinţelor
Conferinţa Naţională a Profesorilor de Chimie, 14-16 februarie 2014, Poiana Braşov, România,

Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Ana-Maria Petrescu, Gabriela Cătălina Cristea, Laura Monica Gorghiu, Gabriel Gorghiu
Application of Problem-based Learning Strategy in Science Lessons - Examples of Good Practice
4th International Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty - LUMEN 2014, 10-12 aprilie 2014, Iaşi, România

Alina Gabriela Anghel, Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Gabriela Cătălina Cristea, Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu, Ana-Maria Petrescu
The Social Knowledge - A Goal of the Social Sustainable Development
4th International Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty - LUMEN 2014, 10-12 aprilie 2014, Iaşi, România

Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Ana-Maria Petrescu, Gabriela Cătălina Cristea, Laura Monica Gorghiu, Gabriel Gorghiu, Alina Gabriela Anghel
Learning by Cooperation - An Efficient Didactic Strategy in Sciences Lessons
1st International Congress & Exhibition on Current Trends on Science Technology Education - SCITEED 2014, 24-27 aprilie 2014, Fethiye-Muğla, Turcia

Alina Gabriela Anghel, Gabriel Gorghiu, Gabriela Cătălina Cristea, Ana-Maria Petrescu, Laura Monica Gorghiu, Luminiţa Mihaela Drăghicescu
Educational Precursors in the Context of the Sustainable Social Development
1st International Congress & Exhibition on Current Trends on Science Technology Education - SCITEED 2014, 24-27 aprilie 2014, Fethiye-Muğla, Turcia

Gabriel Gorghiu, Călin Dinu Oros, Laura Monica Gorghiu, Carmen Antonescu
Promoting the Education for Democratic Citizenship through an Integrated Module Focused on the Uses of Nuclear Power
1st International Congress & Exhibition on Current Trends on Science Technology Education - SCITEED 2014, 24-27 aprilie 2014, Fethiye-Muğla, Turcia

  • Publicaţii

Olteanu, R. L., Dumitrescu, C., Gorghiu, G., Gorghiu, L. M. (2012). Aspects Related to the Continuous Professional Development of Chemistry Teachers Stated in the Frame of PROFILES Training Program, Proceedings of the 22nd International Conference on Chemistry Education / 11th European Conference on Research in Chemical Education (ICCE-ECRICE 2012), Giornale di Didattica e Cultura della Società Chimica Italiana, (34)3, La Chimica Nella Scuola, ISSN 0392-8942, pp. 266-269.

Dinu, G., Tănase, O., Simionescu, N., Gorghiu, G. (2012). The PROFILES Model - A Trans-disciplinary Integrated Approach Centred on Relevant Aspects of Daily Life. In: Claus Bolte, Jack Holbrook, & Franz Rauch (eds.), “Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project”, Book of invited presenters of the 1st International PROFILES Conference, Berlin, Germany, Alpen-Adria Universität, Klagenfurt, Austria, ISBN: 978-3-00-039403-4, pp. 139-141.

Antonescu, C., Gorghiu, G. (2012). Considerations Related to the PROFILES Module: “What are the Uses of Nuclear Power? How Does Nuclear Energy Affect our Environment?”. In: Claus Bolte, Jack Holbrook, & Franz Rauch (eds.), “Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project”, Book of invited presenters of the 1st International PROFILES Conference, Berlin, Germany, Alpen-Adria Universität, Klagenfurt, Austria, ISBN: 978-3-00-039403-4, pp. 142-144.

Gorghiu, L. M., Gorghiu, G., Kyza, E. (2012). WebQuest Projects: Inquiry-oriented Projects suitable for Science Education. In: Claus Bolte, Jack Holbrook, & Franz Rauch (eds.), “Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project”, Book of invited presenters of the 1st International PROFILES Conference, Berlin, Germany, Alpen-Adria Universität, Klagenfurt, Austria, ISBN: 978-3-00-039403-4, pp. 216-221.

Drăghicescu, L. M., Gorghiu, G., Gorghiu, L. M., Petrescu, A. M. (2013). Pleading for an Integrated Curriculum, Journal of Science and Arts, 22(1), ISSN 1844-9581, eISSN 2068-3049, pp. 89-95.

Gorghiu, G., Gorghiu, L. M., Drăghicescu, L. M. (2013). Consulting the Educational Actors - What Do Romanian Science Teachers Really Need?, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, Elsevier, ISSN 1877-0428, pp. 528-534.

Gorghiu, L. M., Gorghiu, G., Olteanu, R. L., Dumitrescu, C., Suduc, A. M., Bîzoi, M. (2013). Delphi Study - A Comprehensive Method for Outlining Aspects and Approaches of Modern Science Education, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, Elsevier, ISSN 1877-0428, pp. 535-541.

Gorghiu, L. M., Gorghiu, G., Bîzoi, M., Suduc, A. M. (2013). Aspecte specifice ale proiectului PROFILES - de la promovarea instruirii bazată pe investigaţie ştiinţifică, către diseminare şi networking. In: “Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare. Models & Methodologies, Technologies, Software Solutions“, A XI-a Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual “CNIV 2013”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, Romania, ISSN 1842-4708, pp. 324-328.

Drăghicescu, L. M., Petrescu, A. M., Gorghiu, L. M., Gorghiu, G. (2013). Students’ Pedagogical Counselling in the Science Learning Context, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 92, Elsevier, ISSN 1877-0428, pp. 280-286.

Gorghiu, G., Gorghiu, L. M., Drăghicescu, L. M., Petrescu, A. M. (2013). Aspects Related to Counseling and Guidance in Science Lessons Contexts, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 92, Elsevier, ISSN 1877-0428, pp. 358-363.

Drăghicescu, L. M., Petrescu, A. M., Gorghiu, G., Gorghiu, L. M. (2014). Science as an Integrated Approach - A Démarche Focused on Promoting the Competencies for Life. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, Elsevier, ISSN 1877-0428, pp. 49-55.

Dumitrescu, C., Olteanu, R. L., Gorghiu, L. M., Gorghiu, G. (2014). Learning Chemistry in the Frame of Integrated Science Modules - Romanian Students’ Perception. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, Elsevier, ISSN 1877-0428, pp. 2516-2520.

Schulte, T., Bolte, C., Keinonen, T., Gorghiu, G., Kapanadze, M., Charro, E. (2014). A Comparative Analysis of Stakeholders’ Views on Science Education from Five Different Partner Countries - Results of the Second Round of the International PROFILES Curricular Delphi Study on Science Education, In: C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), “E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning”, Part 8: “Scientific Literacy and Socio-scientific Issues” (co-ed. M. Ossevoort & J. A. Nielsen), European Science Education Research Association, Nicosia, Cyprus, ISBN: 978-9963-700-77-6, pp. 185-196.

Comunicări prezentate în cadrul Conferinței Naționale de Chimie, Ediția a IV-a Învățământul Preuniversitar. Știință și educație pentru dezvoltare durabilă, Târgovişte, 7- 9 septembrie 2012

Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu
Creşterea autoeficacităţii profesorilor de Ştiinţe prin abordarea bazată pe investigaţie ştiinţifică

Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu, Ana Maria Petrescu
Pledoarie pentru un curriculum integrat

Laura Monica Gorghiu, Gabriel Gorghiu, Luminiţa Drăghicescu, Crinela Dumitrescu, Radu Lucian Olteanu
Programul de formare PROFILES - oportunitate de perfecţionare profesională şi dezvoltare a carierei

Alexandra Gabriela Marinescu
Soluţiile în viaţa de zi cu zi - este apa inofensivă?

Rodica Răcăşanu
De ce mă “arde” stomacul? E timpul să dăm mai multă importanţă alimentaţiei şi implicit digestiei sănătoase

Niculina Zuga
Este naturală hrana plantelor? Ce se întâmplă cu substanțele dizolvate în pânza freatică?

Doru-Cătălin Badiu
Biologie-chimie-fizică – științe și știința de a face știință

Mihaela Anghel
Ar putea un cuplu steril să conceapă un copil?

Iulian Brezeanu
Integrarea TIC în procesul de predare al științelor naturii - noi cerințe pentru formarea continuă a cadrelor didactice

Comunicări prezentate în cadrul Conferinței Naționale de Chimie, Ediția a V-a Învățământul Preuniversitar. Priorităţi ale ştiinţei şi educaţiei pentru un mediu mai bun, Târgu-Mureş, 12-15 septembrie 2013

Rodica Răcăşanu
Demersul didactic în contextul educaţiei bazată pe investigaţie ştiinţifică

Carmen Antonescu
Educaţia prin ştiinţe în slujba civismului

Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu, Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Ana-Maria Petrescu
Relaţia dintre demersul didactic specific disciplinelor domeniului ştiinţe şi consilierea privind alegerea carierei

Niculina Zuga
Studiul hranei plantelor prin activităţi specifice investigaţiei ştiinţifice