Professional Reflection Oriented Focus on
Inquiry-based Learning and Education through Science
| Acasă | Despre | Echipa | Program formare | Reţea şcolară | Diseminare |

Despre

Proiectul PROFILES îşi propune să pună bazele unei reţele de colaborare care să ofere posibilitatea cadrelor didactice şi de cercetare interesate de domeniul Ştiinţelor să coopereze activ, prin promovarea schimbului de idei şi a materialelor de formare specifice domeniului, diseminarea celor mai bune practici, organizării de seminarii, workshop-uri şi expoziţii atât la nivel local, regional şi naţional, dar şi la nivel internaţional. Gradul de succes al proiectului va fi determinat prin: (a) capacitatea profesorilor de a dezvolta materiale moderne pentru predarea Ştiinţelor; (b) atitudinea elevilor cu privire la domeniul Ştiinţelor şi educaţia în acest domeniu, orientată către context şi bazată pe investigaţie ştiinţifică.

Un obiectiv distinct al proiectului îl reprezintă diseminarea tuturor abordărilor folosite în cadrul acestuia, precum şi a reacţiilor factorilor de decizie din educaţie, dar şi a rezultatelor obţinute în urma analizelor propuse prin proiect, folosind diverse formate, inclusiv prin intermediul Internetului.

Proiectul îmbunătăţeşte metodele specifice de diseminare prin intermediul grupurilor naţionale de profesori instruiţi, care ulterior vor disemina informaţiile specifice PROFILES către alţi colegi şi factori de decizie, la nivelul fiecărei ţări. În general, proiectul PROFILES se adresează învăţământului secundar superior, acolo unde abordarea bazată pe „investigaţie ştiinţifică deschisă” reprezintă un obiectiv de predare important. De aceea, proiectul acordă o importanţă deosebită motivării elevilor în învăţarea Ştiinţelor atât din punct de vedere intrinsec (relevanţă, importanţă - aşa cum sunt acestea considerate de către elevi) cât şi extrinsec (încurajarea elevilor de către profesor)