Professional Reflection Oriented Focus on
Inquiry-based Learning and Education through Science
| Acasă | Despre | Echipa | Program formare | Reţea şcolară | Diseminare |

PROFILES (SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME 5.2.2.1 - SiS-2010-2.2.1 Grant agreement no.: 266589) este un proiect European care depăşeşte graniţele Uniunii Europene. În fapt, PROFILES reprezintă o reţea care include 22 de parteneri, din 20 de ţări, printre catre şi Universitatea Valahia din Târgovişte.

Obiectivul principal al proiectului PROFILES constă în promovarea instruirii orientată către reflecţie, cu scopul declarat de a îmbunătăţi cultura ştiinţifică domeniului Ştiinţelor. În cadrul proiectului se pune accentul pe promovarea competenţelor ştiinţifice şi pedagogice/didactice ale profesorilor, pe instruirea bazată pe investigaţie ştiinţifică (IBSE) şi pe abordările care promovează IBSE. Astfel, sunt identificate nevoile de dezvoltare profesională a cadrelor didactice participante prin metoda “gateway”, aceste interese şi necesităţi constituind baza organizării unor întâlniri de colaborare interactivă pentru dezvoltare profesională în care vor fi dezvoltate strategii IBSE - inclusiv metode alternative de motivare a elevilor, care, ulterior, vor fi testate în clasă.

Log inLost password

Latest groups

closed group / 73 members

cursanti

Grupul cursanţilor PROFILES

open group / 41 members

profiles_ro

Profiles RO

Rezultatul aşteptat al proiectului PROFILES îl reprezintă realizarea unei educaţii în domeniul ştiinţelor mai relevantă şi mai puternic relaţionată cu Ştiinţa secolului 21, astfel încât să fie promovată literatura ştiinţifică de specialitate. Acest lucru va fi posibil prin acordarea unei atenţii deosebite atât promovării particularităţilor culturale din fiecare ţară cât şi asigurării egalităţii de şanse.

Reţeaua PROFILES poate fi accesată la adresa: www.profiles-project.eu

Universitatea Valahia din Târgovişte este o universitate de stat cu o vechime de 19 ani, fiind fondată la 1 iunie 1992. Universitatea are în structura sa actuală 8 facultăţi, 30 de specializari universitare, departamente, Şcoală Masterală care oferă 20 de specializări şi 37 de programe de studii, Şcoală Doctorală care oferă 5 specializări şi 6 programe de studii specifice. Universitatea oferă programe de formare care vizează pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic, dar şi programe pentru învăţământul la distanţă. Universitatea are o bogată experenţă în managementul proiectelor educaţionale şi de cercetare, aceasta fiind dobândită mai cu seamă în cadrul programelor Tempus, Socrates / LLP şi Programelor Operaţionale Sectoriale (Fonduri Structurale).

Persoanele de contact PROFILES - la Universitatea Valahia din Târgovişte - sunt:
Conf. dr. ing. Gabriel Gorghiu - ggorghiu@yahoo.com
Ec. Ionel Goglea - bap.valahia@gmail.com


Profiles Project Romania | Promote Your Page Too

Latest blog posts